Genel Başkan'dan

HAKAN YEŞİL Makalesini Oku

Duyurular

  • TTK 28'İNCİ DÖNEM TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNE "TTK 28. DÖNEM TİS" LİNKİNİ, MTA 18. DÖNEM TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNE "MTA 18. DÖNEM TİS" LİNKİNİ TIKLAYARAK ULAŞABİLİRSİNİZ.


  • Sendikamız Genel Başkanı HAKAN YEŞİL'in "2020 ÜRETİM YILI OLSUN" başlıklı ve 26 Aralık 2019 tarihli başyazısını okumak için "Genel Başkan'dan" linkini tıklayınız.


  • iNTERNET SİTEMİZDE YAYINLANAN TÜM HABERLERE "BASIN ODASI" LİNKİNDEN ULAŞABİLİRSİNİZ


Bağlantılar

SENDİKAMIZIN TARİHÇESİ

 

TARİHÇE

              Sendikamızın ilk genel kurulu 17 Kasım 1946 tarihinde 99 üye ile toplanır. “Ereğli Kömür Havzası Maden İşçileri Derneği” adı ile kurulur.
             11 Kurucudan 5'i baş madenci, 3'ü ustabaşı, 2'si şef, 1'i de müfettiştir. Başkanlığa Memduh SÜER seçilir.

                9 Nisan 1947'de Ereğli Kömür Havzası Maden İşçileri Derneği Genel Kurulu 150 delegeyle toplanır. Yeni yasa gereği tüzük değişikliği yapılır ve Derneğin adı “ Ereğli Kömür Havzası Maden İşçileri Sendikası” adını alır. Kongreye Türkiye'nin ilk Çalışma Bakanı olan Prof. Sadi Irmak da katılır. Başkanlığa Mustafa KOÇER seçilir.

                Sendika Türkiye'nin en büyük işyeri sendikasıdır.

                15 Ekim 1947'de ilk sayı “İşçi Sendikası” gazetesi çıkartılır.

                İşçiler özellikle münavebeli işçiler sendikaya üye olmamakta diretir. Sanayi Bakanlığı ile temasa geçilerek Sümerbank'tan maliyet fiyatı üzerinden basma ve kaput bezi satın alınarak aynı fiyat üzerinde işçilere satılır. Bundan sonra işçiler sendikaya üye olmaya başlarlar. Bir sene içinde üye sayısı 19 bine yükselir.

                20 Kasım 1950'de yapılan kongrede Mustafa Erol Başkanlığa seçilir. 1950 yılında DP'nin 7. Ayında siyasal çekişmeler Sendika'ya yansır, 1954 yılında DP'den milletvekili seçilecek olan Necati Diken sendika Başkanlığına seçilir.

1954 yılında Necati Diken'in DP'den milletvekili seçilmesinden sonra; sendikacılığını, bilgisini, şahsiyetini kimsenin tartışamadığı ve sendika kurulduğundan beri seçimle gelen tüm yönetimlerde görev alan Ömer Karahasan Başkanlığa seçilir.1957'yılında da yeniden başkan seçilir.

9 Eylül 1956 yılında Rasim Girgin Başkan seçilir. Bir yıl sonra Ömer Karahasan tekrar Başkan seçilir. 1958 yılında ise Muzaffer Yılmaz başkan olur.

3 Haziran 1959'da Olağan Genel Kurul'a siyasi müdahaleler daha delege seçimlerinde başlar. Delege listeleri Vali Muavini nezaretinde yapılır. İkinci gün konuklar dahi içeri alınmaz. Genel  Kurul'da iktidar yanlısı Niyazi Yıldız Başkan seçilir.

297 kişi olan Kurucu Meclis'te 6 adet işçi sendikaları kontenjanı vardır. 37 kişi aday olur. Zonguldak Maden İşçileri Sendikası Başkanı olan Ömer Karahasan 1. Sırada Kurucu Meclis'e seçilir. Bir sonraki 14. Sendika genel Kurulunda arkadaşı Mehmet Alp Dündar'a karşı 1 oyla seçimi kaybeder. Tecrübeli sendikacı Karahasan, daha sonra seçilen tüm yönetimlerle sıcak ilişkilerini sürdürür ve ölünceye kadar da Sendika Eğitim Müdürlüğü görevini yürütür.

1961 Anayasa'sının Kurucu Meclis'te kabulü ile işçilere grev hakkı tanındı. Grev Kanunu Tasarısının (d) fıkrasına göre Zonguldak madenlerinde grev yapılamamaktadır.

Ecevit'in Çalışma bakanı olmasından sonra, kanun tasarısı mecliste ele alındıktan sonra parlamentoya sevk edilir. 22 Ocak 1962'de işçi-işveren-hükümet temsilcileri toplanır.

D fıkrasını yapılan itirazı Ömer Karahasan açıklar. O zamanın Çalışma Bakanı Cahit Talas da tasarıyı destekleyince, kömür madenlerinde grev hakkı 275 sayılı yasada yer alır.

1964 yılında yapılan Genel Kurul'da Osman İpekçi başkan seçilir.

10 Mart 1965'te Gelik işçileri kıdem, ehliyet, liyakat zamlarının tüm işçilere uygulanması için greve çıkar. Grev kısa sürede havzaya yayılır. 11 Mart gecesi, grev Kozlu Bölgesine sıçrar. Bölge Müdürü, Vali'nin ve diğer yetkililerin kışkırtıcı tutumları havanın sertleşmesine neden olur. Askerlerin ateş açması sonucu maden işçisi Mehmet Çavdar ve Satılışmış Tepe yaşamını yitirdi.

                Osman İpekçi'nin 6 yıl Başkanlığının ardından Mehmet Tezer 15 mart 1972 yılında Genel Başkanlığa seçilir. Tezer 1989 yılı Temmuz ayına kadar kesintisiz olarak Genel Başkanlığa seçilir. 4 Temmuz 1989 yılında kendi isteği ile görevden ayrılar Tezer'in yerine; sendikal mücadelede maden işçisinin adını altın harflerle yazdıran, eylemleri ile maden işçisinin adını dünyaya duyuran, ülkemiz işçi sınıfının önünü açan Şemsi Denizer Genel Başkanlığa seçilir.

                Şemsi Denizer Genel Başkanlığa seçilmesinin ardından sendika iç yapısında da yeniden yapılanmayı başlatır. İşçi Sendikası gazetesinin logosunun altında yazan “Ana Prensiplerimiz; çalışmak, üste saygı, işe sevgidir” ifadesinin yerine “Ekmek-Barış-Özgürlük” yazılır. Yüksek ve yoğun tempolu bir çalışma dönemi başlar. Çünkü ülkemizin sorunları, çalışanların sorunları çığ gibi büyümekte, mevcut iktidar çalışanları, emekçi halkı, sabit gelirliyi görmezden gelmektedir.

26 Ocak 1990'de ilk Temsilciler Kurulu toplantısı yapılır. 24 Şubat 1990 günü 10 binlerin katıldığı ilk miting yapılır. Bu mitingle iktidara karşı ilk uyarı yapılır. 1990 madenci Grevi ve 4 Ocak 1991 Büyük Ankara yürüyüşü dünya işçi hareketi tarihinde yerini alır. Ve iktidar  1991 Genel Seçimleri'ni kaybeder.

                Denizer, Aralık 1992'de Türk-İş Genel Sekreterliğine seçilir ve vurulduğu 6 Ağustos 1999 tarihine kadar bu görevini sürdürür.

                14 Ağustos 1999 günü Denizer'in vurulması ile bir hafta ertelenen Genel Kurul'da Çetin Altun Genel Başkanlığa seçilir. Altun, 1-5 Aralık 1999 tarihinde yapılan Türk-İş Genel Kurulu'nda da Türk-İş Genel Teşkilatlandırma Sekreterliğine seçilir.

              2-3 Ağustos 2003 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul'da yeniden Genel Başkanlığa seçilen Altun, aynı yıl yapılan Türk-İş Olağan Genel Kurulu'nda da yeniden Türk-İş Genel Teşkilatlandırma Sekreterliğine seçildi. Altun bu görevi Aralık 2007 tarihine kadar sürdürdü.
Genel Maden İşçileri Sendikası'nın 1999 ve 2003 Genel Kurullarında seçilen Yönetim Kurulu şöyle: Genel Başkan Çetin Altun, Genel Başkan Yardımcıları Rahmi Yaman ve Dursun Oğuz, Genel Sekreter Mustafa Dağlıoğlu, Genel Mali Sekreter İrfan Akyiğit, Genel Teşkilatlandırma Sekreteri Ramis Muslu ve Genel Eğitim Sekreteri Ramazan Denizer.

           5-6 Mayıs 2007 tarihinde yapılan 8. Olağan Genel Kurulda Ramazan Denizer Genel Başkanlığa seçilir.  Yönetim Kurulu şu isimlerden oluşur. Genel Başkan Ramazan Denizer, Genel Başkan Yardımcıları Rahmi Yaman ve Dursun Oğuz, Genel Sekreter Mustafa Dağlıoğlu, Genel Mali Sekreter Muharrem Sarıçam, Genel Teşkilatlandırma Sekreteri Ramis Muslu ve Genel Eğitim Sekreteri Eyüp Alabaş.

           Sendikamız 29 Kasım 2008 tarihinde ise Olağanüstü Genel Kurula gider. Genel Kurulda Ramis Muslu, Genel Başkanlığa seçilir. Yönetim Kurulu şöyle oluşur; Genel Başkan Ramis Muslu, Genel Başkan Yardımcıları İsmet Demirhan ve Dursun Oğuz, Genel Sekreter Taci Alkaya, Genel Mali Sekreter Muharrem Sarıçam, Genel Teşkilatlandırma Sekreteri Osman Tutkun ve Genel Eğitim Sekreteri Eyüp Alabaş.

        Sendikamız 9. Olagan Genel Kurulunu ise 9-10 Nisan 2011 tarihlerinde yaptı. Genel Kurulda Eyüp Alabaş, Genel Başkanlığa seçildi. Üye sayısının 2010 yılında yapılan Mali Genel Kurulla 5'e düşürüldüğü Sendikamızın Yönetim Kurulu şöyle oluştu; Genel Başkan Eyüp Alabaş, Genel Başkan Yardımcısı Satılmış Uludağ, Genel Sekreter Behzat Cinkılıç, Genel Mali Sekreter Muharrem Sarıçam, Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Osman Tutkun.

        Sendikamızın 10. Olağan Genel Kurulu, 4-5 Nisan 2015 tarihlerinde yapıldı. Genel Kurulda Ahmet Demirci Genel Başkanlığa seçildi. Yönetim Kurulu şu şekilde oluştu: Genel Başkan: Ahmet Demirci, Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, Genel Sekreter Hakkı Arslan, Genel Mali Sekreter Adnan Tıska, Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Satılmış Uludağ.
Genel Sekreter Hakkı Arslan'ın 1 Ocak 2017 tarihinde vefat etmesi üzerine yedeklerden Kahraman Kabasakal görev çağırıldı.
Satılmış Uludağ Genel Sekreterlik görevine getirilirken Kahraman Kabasakal, Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri olarak görev aldı.
Genel Mali Sekreter Adnan Tıska'nın kendi isteği ile görevden ayrılmasının üzerine ikinci yedek Hikmet Gülşen çağırıldı ve Ocak 2019'dan itibaren Genel Mali Sekreter olarak görev aldı.

       Sendikamızın 11. Olağan Genel Kurulu, 23-24 Mart 2019 tarihlerinde yapıldı. Genel Kurulda Hakan Yeşil Genel Başkanlığa seçildi. 
Yönetim Kurulu şu şekilde oluştu; Genel Başkan: Hakan Yeşil, Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, Genel Sekreter Hüseyin Kolçak, Genel Mali Sekreter Volkan Yıldız, Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Tayfun Demir.

     11. Olağan Genel Kurul'da Genel Başkanlık görevine seçilen Hakan Yeşil, Sendikamızın 18'inci Genel Başkanıdır. Sendikamız, kuruluş tarihi olan 1946 yılından bugüne; 1983 öncesi 25 Olağan, 13 Olağanüstü, 1983 sonrası 11 Olağan, 5 Olağanüstü Genel Kurul yapmıştır.

    Sendikamız tarihi boyunca 36'sı Olağan Genel Kurul olmak üzere toplam 54 Genel Kurul gerçekleştirmiştir.

 

 

 

 

 

 

Saygıyla Anıyoruz

17 Kasım 1946 tarihinde Ereğli Kömür Havzası Maden İşçileri Derneği olarak temeli atılan Sendikamızın Kurucuları;

Hayri OĞUZ

Memduh SÜER

Ömer KARAHASAN

Mustafa EROL

İzzet ÖZCAN

Sabri KOÇER

Kenan ERBORAN

Süleyman ÇEVİKER

Kemal KARABACAK

Veli TOKER

Sadık EREN'i

Saygı ve rahmetle anıyoruz.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sendikamız Genel Başkanları;               Memduh SÜER

                                                               Mustafa KOÇER

                                                               Mustafa EROL

                                                               Necati DİKEN

                                                               Ömer KARAHASAN

                                                               Niyazi YILDIZ

                                                               Rasim GİRGİN

                                                               Muzaffer YILDIZ

                                                               Mehmet ALPDÜNDAR

                                                               Osman İPEKÇİ

                                                               Mehmet TEZER

                                                               Şemsi DENİZER

                                                               Çetin ALTUN

                                                               Ramazan DENİZER

                                                               Ramis MUSLU

                                                               Eyüp ALABAŞ

                                                               Ahmet DEMİRCİ'yi

Sevgi, saygı, şükran ve ölenleri rahmetle anıyoruz.

 

Takvim

5. 8. 2020
Çarşamba

Hava Durumu
ZONGULDAK
Zonguldak Hava Tahmini

Foto Albüm


Web sitemiz en iyi 1280x1024 çözünürlükte IE9+, Firefox 3.5+, Chrome 10+, Opera 11+, Safari 5+ ile izlenebilir.
HTML5 ve CSS3 uygulamaları eski tarayıcılarda sorun yaratabilir. Lütfen güncel bir sürümü tercih edin.

Designed And Coded By Gafur DANIŞ ©2011
516356
--------------------